Ny orientering i Bylab Hamar

Bane NOR inviterer til gjennomgang av hovedalternativet i øst og vest.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bildet er fra Ungdommens dag i mai. Arealplanlegger Vilde Rooth orienterer. Foto: Bane NOR.

Øst eller vest?
Tirsdag 25. juni kommer prosjektsjef Lars Eide til Bylab Hamar for å orientere om alternativene for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Arrangementet er fra 18.00 til 20.00. Bylaben ligger i Triangelgården, sentralt i Hamar sentrum. Gangavstand fra stasjonen.

Vedtak våren 2020
Til høsten sendes planprogrammet Bane NOR jobber med ut på høring. Deretter blir det en høringsperiode der alle kan uttale seg, nærmere jul. Valget mellom øst eller vest avgjøres etter planen våren 2020.