Mini-dokumentar om jernbanesaken i Hamar

Bane NOR har laget film om alternativene for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Filmen er et tilbud til dem som ikke har tid til å lese hele utredningsmaterialet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Innstillingen med alle sine delrapporter er på mer enn tusen sider. Vi forstår at dette kan oppleves som overveldende. Dersom behovet er et overordnet blikk på jernbanesaken, hovedlinjene og det store bildet, kan denne filmen om de tre alternativene være et alternativ.

Mye tekst og illustrasjoner
Har man mer detaljerte spørsmål kan det skriftlige materialet fra Bane NOR med tilhørende illustrasjoner anbefales, eller man kan kontakte Bane NOR direkte på e-post eller telefon.

Bane NOR jobber også med en film om anleggsfasen i Hamar. Denne anleggsfilmen skal etter planen publiseres neste uke.