Koigen kan brukes i anleggsperioden

Friområdet Koigen nord for Hamar stasjon kan benyttes gjennom hele byggeperioden dersom det blir bygging av dobbeltspor i vest.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dermed kan folk bade som normalt også i anleggsperioden slik illustrasjonen viser.

Orienterte formannskapet
Prosjektsjef Lars Eide la fram illustrasjonen for formannskapet andre uka i april. Visualiseringen viser en overgangssone mellom dag og tunnel ved Bryggeriundergangen. Etter bygging skal dette dekkes over.

Skateanlegget skal gjenoppbygges etter anleggsperioden. Koigen får tilgang for gående via en gangbru fra undergangen ved Basarene, og via Bryggeriundergangen som i dag. Nestlé-pipa blir stående.

Eide sier byggeperioden vil vare i ca. to år. I fire-fem måneder blir det relativt mye støy før Bane NOR legger på lokk på byggegropa. Transport av masse ut fra tunnelen vil bli langs mjøsstranda mot Espern, sør for stasjonen.