Orienterte om kryssing av Vangsvegen

Prosjektsjef Lars Eide (bilde) orienterte i formiddag Hamar formannskap om det planlagte dobbeltsporets kryssing av riksveg 25, som går fra sentrum mot Ridabu.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NORs anbefaling er å avslutte videre utredning av jernbane under riksvegen i det østlige alternativet. I stedet vil Bane NOR konsentrere seg om hovedalternativet i øst, som er å legge jernbanesporet over denne vegen.

Ekstra kostnader
Hovedårsaken til at Bane NOR vil legge til side en slik utredning, skyldes økonomi. En løsning under vil koste mellom én og 1,2 milliard kroner mer enn å plassere jernbanen over riksveg 25.

Eide sa i sin innledning (som ligger vedlagt) at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forventer mer jernbane per skattekrone. Dette er også i tråd med signalene i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Da blir fokuset på kostnader ekstra viktig.

Ettersom det ikke ble tatt noen avgjørelse i dagens møte vil politikerne i Hamar behandle saken igjen onsdag 22. mai.