Flytter jernbaneverksted ut av Hamar

Bane NOR har sagt opp avtalen med Mantena som leier lokaler på Espern i Hamar. Oppsigelsen betyr at verkstedet forsvinner fra 2022. – Dette åpner for byutvikling i tråd med kommunens ønsker, og noe mindre omfattende planlegging av dobbeltsporet, sier Lars Eide som er prosjektsjef på Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser området som forsvinner fra planleggingsarbeidet når verkstedet flyttes fra Espern. Området ligger rett sør for dagens stasjon på Hamar.

Verkstedet Bane NOR Eiendom eier på Espern har inntil nylig ikke vært en del av utredningen for dobbeltspor gjennom byen. Verkstedet er imidlertid nå inne i Bane NORs oppdrag, og har vært det noen måneder. Flytting av verkstedet innebærer muligheter for å etablere boligområder, etablere en attraktiv strandpromenade og generelt åpne opp mot Mjøsa for byens befolkning. Dette har vært tydelige ønsker for Hamar kommune, og nå kommer vi kommunen noe i møte, sier Lars Eide. 

Bane NOR vil fatte et formelt vedtak vedrørende jernbaneverkstedet i løpet av sommeren 2018. Når det gjelder arbeidsplassene hos Mantena, mister ingen av de ansatte jobben selv om verkstedet avvikles lokalt. Det statlige selskapet, som tidligere var en del av NSB, driver jernbaneverkstedet på Hamar.

- Selv om verkstedet blir lagt ned følger alle stillingene med på flyttingen videre, sier Jan-Tore Nicolai Iversen, som er direktør for verksted i Bane NOR Eiendom.

Iversen

Tidligere NSB
Som leietager av lokalene er Mantena involvert i prosessen. Alle ansatte som jobber på Hamar er informert av ledelsen i selskapet. Den tidligere verkstedenheten i NSB jobber med flere alternativer for nytt stedsvalg.

- Det er informert og enighet med leietager om at vi sammen beslutter nytt alternativ høsten 2018, og at verkstedet er fraflyttet innen utgangen av 2021, forteller Iversen. Målet er at alle beholder jobben, men noen ansatte må flytte til ny lokasjon.

Konsekvens av reformen
Beslutning om flytting kan også sies å være en konsekvens av Jernbanereformen siden tidligere ROM Eiendom nå har blitt en del av statsforetaket Bane NOR.

- Vi har nå større muligheter til å se helheten i det vi driver med, forklarer Eide. Han legger til at flyttingen åpner for byutvikling i tråd med kommunens planer og ønsker, men at denne manøveren også vil forenkle planarbeidet for Bane NOR.

- Men det vil også forenkle planarbeidet noe for kommunen. Vi går nå fra å utrede stasjonsløsninger i øst og vest med og uten jernbaneverksted, til å se på løsninger for de to alternativene uten verksted. Eide understreker at dette medfører en effektivisering av arbeidet.

Grunnarealet Bane NOR Eiendom disponerer på Hamar er på 49.000 kvadratmeter, og med en bygningsmasse på 4.500 kvadratmeter.