Bane NOR undersøker grunnforholdene

I forbindelse med planlegging av nytt dobbeltspor på Dovrebanen gjennom Hamar gjennomfører Bane NOR nye undersøkelser i grunnen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har gjort boringer i Hamar tidligere, men supplerer med drøyt 200 nye punkter for å få større sikkerhet på grunnforhold og dybder til fjell. Begge de to alternativene som vurderes skal undersøkes grundig, både øst og vest for byen.

Bildet viser tilsvarende arbeid i Østfold. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR.

Skattusmhagen
Ettersom vest-alternativet har sammenheng med Mjøsa, gjennomføres det egne undersøkelser der.

- Vi gjennomfører ca. 15 punkt fra flåte i Hamarbukta og resten på land, sier prosjektsjef Lars Eide.

Det vil også bli utført grunnundersøkelser på Skattumshagen fordi Bane NOR har planer om nytt hensettingsanlegg i området. Skattumshagen ligger øst for byen, i retning Elverum. Dette arbeidet vil utgjøre ca. 50 borrepunkter.

Mesta som borrer
Det er entreprenøren Mesta som utfører grunnundersøkelsene for Bane NOR. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av februar. Men dette er avhengig av temperaturforhold i den aktuelle perioden, samt aksept fra aktuelle grunneiere. Skal undersøkelsen få tilfredsstillende effekt er det ikke gunstig med boring i kaldere enn 15 minus. Ettersom det er vanlig å bruke vann som en del av prosedyren for slike undersøkelser er faren at vannet kan fryse til is ved for lave temperaturer. Da får man ikke gjort det man skal.

Høringsfasen er over
Når det gjelder jernbanesaken mer generelt ble høringsfasen for Bane NORs forslag til kommunedelplan avsluttet før jul. Høringsuttalelsene blir nå gjennomgått. Hamar kommune forventes å stadfeste planprogrammet i slutten av februar i år.