Hamar visualisert - storymap om jernbanebyen

Bane NOR har i samarbeid med Rambøll-Sweco laget en visuell gjennomgang av jernbanehistorien i Hamar fram til i dag. I denne artikkelen finner du lenke til kollasjen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når dobbeltsporet fra Oslo til Åkersvika står ferdig i 2026 er det mer enn hundre år siden storsamfunnet investerte så mye på Dovrebanen. Kollasjen, som på fagspråket kalles storymap, viser utviklingen fra 1860-åra og fram til i dag for en av landets viktigste jernbanebyer, noen vil si den mest sentrale. I vår tid er konseptvalgutredningen som daværende Jernbaneverket laget i 2012 sentral. Dokumentet la grunnlaget for ambisjonen om å knytte det sentrale Østlandet tettere sammen, eller som det heter i tittelen: InterCity gjør Østlandet til ett arbeidsmarked.

 

Det store bildet - ikke detaljene
Framstillingen er forsøkt gjort så lettfattelig som mulig, men uten at det skal gå utover presisjonsnivået. D
e som har mer detaljerte spørsmål om særlige forhold som gjelder dobbeltsporet gjennom Hamar kan henvende seg til Bane NOR, eller møte oss på Hamar ByLab der vi forsøker å svare ut det meste denne uka og neste. Lokalene ligger i Triangelgården i krysset mellom Lierbakken og Torggata i Hamar sentrum.
Her er lenke til storymap: Jernbanehistorien på Hamar.