Revidert planprogram: Bane NOR kommer til Bylab Hamar

Kommende tirsdag, den 26. februar, kommer prosjektsjef Lars Eide til bylaben for å orientere om revidert planprogram. Dagen etter behandler kommunestyret saken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I midten av februar innledet Eide (bildet) i Hamar formannskap om det justerte planprogrammet. Foto: Bane NOR.

 

Programmet i bylaben 26. februar blir som følger:

16.15 Hamar bylab åpner. 

16.30 Revidert planprogram v/ Lars Eide.

17.00 – 17.30 Mulighet for å stille spørsmål til prosjektgruppa i Bane NOR.

17.30 Arrangementet avsluttes, og bylaben stenger for dagen.

Det serveres kaffe og noe å bite i. Hamar bylab ligger i Triangelgården, krysset Torggata/Lierbakken.

 

Ser på muligheten
Planprogrammet er «planen for planen», og gir en oversikt over hva som skal utredes. Det siste nye  er at Bane NOR ser på mulighetene for et nytt alternativ i øst. I skrivende stund er det ikke avgjort om det nye alternativet skal konsekvensutredes. Likevel vurderer Bane NOR muligheten etter innspill i høringsrunden.

– Vår anbefaling er å jobbe videre med den nye alternative linja over Børstad slik at vi kan komme tilbake til formannskapet med mer informasjon før påske, sier Eide. Illustrasjonen som viser dette foreløpig nye øst-alternativet finner du i Eides innledning i formanskapet, vedlagt som pdf under her. Sjekk foil nummer 24. Arbeidet med de to fra før kjente alternativene, det ene i øst og det andre i vest, fortsetter som før.

Innledningen viser illustrasjonene
 I tillegg til å tenke høyt om ny linje over Børstad, orienterte Eide politikerne om hensetting på Skattumshagen og tre spor over Børstad. Dette siste punktet fikk en del oppmerksomhet i møtet.

I vedleggene som følger nettsaken fra Hamar formannskap, finner du ajourført forslag til planprogram per februar 2019, samt et eget notat om eventuell ny korridor i øst. Onsdag 27. februar skal  kommunestyret i Hamar behandle jernbanesaken. Møtet på rådhuset begynner klokka 16:00. Dagen før blir det foredrag i Hamar bylab.