Bane NOR orienterte formannskapet

Første uka i september fikk Hamars politikere i formannskapet en orientering om forslaget til planprogram av prosjektsjef Lars Eide.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektsjef Lars Eide fortalte om innholdet i forslaget, korridorer og ulike alternativ.

Spørsmålene er mange, og viktige. Hvor skal stasjonen ligge, hvor skal dobbeltsporet gå, og lignende andre sentrale spørsmål. Og brua i vest som regjeringen tok ut av planprosessen i sommer. 

Flere varianter
I tillegg til hovedalternativene, skal det utredes noen varianter av løsningene. For Vest-alternativet skal det ses på variant hvor kulvert (betongtunnel) senkes ytterligere, slik at Hamarbukta berøres i mindre grad. For Øst-alternativet  skal det utredet en variant med "fleks-stasjon" som gir mulighet for direkte InterCity-pendel til Elverum, i tillegg til at det skal ses på ulike løsninger for landbrukskulvert gjennom kulturlandskapet på Børstad/Tommelstad.

Bane NOR leverte sitt forslag til planprogram (som beskriver opplegg for utredningsarbeidet) til Hamar kommune tidlig i oktober. Planprogrammet skal så på høring og offentlig ettersyn, før det fastsettes av kommunen.

Det ligger en pdf av Lars Eides orientering i Hamar formannskap nederst i denne saken.

Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.