Ingen konflikt med Nye Veier om Tjernli

Hamar Arbeiderblad skriver onsdag 24. januar om en påstått konflikt mellom Nye Veier og Bane NOR på Dovrebanen nord for Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lars Eide er planleggingssjef for Dovrebanen.

Saken gjelder jernbanekryssing av nye E6 ved Tjernli sør for Brumunddal stasjon. Nye Veier er ansvarlig for bygging av ny 4-felts motorveg på strekningen.

Vi vil gjerne benytte denne anledningen til å avvise at det finnes en konflikt mellom Bane NOR og Nye Veier slik HA antyder i denne saken. Bane NOR har fått en henvendelse fra Nye veier, som vi vurderer.

Ikke satt av penger
Bane NOR ønsker ikke at løsningen i krysningspunktet medfører problemer hverken for bygging av dobbeltspor eller trafikkavviklingen på vei når den tid kommer. I vurderingene må vi ta hensyn til at vi ikke har midler i budsjettene til å forskuttere kryssingen, som ligger på en banestrekning Stortinget har prioritert bygget innen 2034. Selv om vi har fastsatt korridor på kommunedelplan-nivå har vi ikke detaljprosjektert nøyaktig hvor banen blir liggende.   

Vi kan imidlertid forsikre HAs lesere om at Bane NOR har en god og fruktbar dialog med Nye Veier, og at vi kommer tilbake med et grundig jernbanefaglige råd som også tar hensyn til behovene Nye Veier har, innen fristen som er  satt til 9. februar.