Høring: Nye foredrag i Hamar bylab

Førstkommende tirsdag er det nytt foredrag på Hamar om dobbeltsporet gjennom byen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er nå en pågående høring. Fristen for å uttale seg er 15. desember. Før den tid er det anledning til å mene det man vil om forslaget fra Bane NOR

Foredrag i Hamar bylab
Hamar bylab har en sentral rolle i høringsfasen med flere temadager hvor Hamars befolkning kan få svar på noe av det de lurer på. Det er blant annet lagt opp til en egen dag der bare ungdom får anledning til å komme. Hver tirsdag i november kommer det aktuelle innledninger.

I tillegg inviterer Bane NOR til egne møter med ulike interessegrupper som har et særlig engasjement i jernbanesaken både hva gjelder øst- og vest-alternativet. Bane NOR vil gjerne diskutere konkrete løsninger med disse gruppene, og stiller med egne fagfolk.

De neste tirsdagene blir opplegget som følger:

13. november: «Hvordan prosjekterer vi jernbane gjennom Hamar?» Jernbaneteknikere går i dybden.

Tirsdag 20. november: «Hva lurer ungdommen på?» Bane NORs Vilde Rooth, som er nyutdannet fra Ås, snakker med ungdommen. Øvre aldersgrense for dette arrangementet er 35 år.

Tirsdag 27. november: «Fremtidens jernbane for fremtidens innbyggere». Her jobber vi med en ekstern kapasitet. Navnet er foreløpig ikke klart, men det kommer.