Hva kan Hamar lære av Elvebyen Drammen?

Kommende tirsdag inviterer Bane NOR til nytt foredrag i Hamar bylab. Denne gang om Drammen, og hva Hamar kan lære av forvandlingen til dagens Elveby.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er nå en pågående høring for jernbanesaken på Hamar. Fristen for å uttale seg er 15. desember. Før den tid er det anledning til å mene det man vil om forslaget fra Bane NOR. Foto: Drammen kommune.

Flere foredrag
Hamar bylab har en sentral rolle i høringsfasen med flere temadager hvor Hamars befolkning de siste ukene har fått svar på noe av det de lurer på. I hele november har det vært foredrag og møter med de som er interesserte i jernbanesaken, og det kommer mer.

Byen ved fjorden
Hver tirsdag i november har vi hatt aktuelle innledninger, og nå blir det en til.

Denne gangen får vi høre om Elvebyen ved utløpet av Drammennvassdraget. Planmessig lokalt arbeid over mange år har ført til at landets mest utskjelte vegkryss har blitt til en blomstrende by ved vannet etter mønster fra store byer på kontinentet. Liv Marit Carlsen (på bildet) fra Drammen kommune kommer til Hamar for å snakke om hvordan en slik omlegging kan gjennomføres. Foredraget tirsdag 27. november begynner klokka 16:15.

I tillegg kommer Tone Wabakken fra Hamar kommune for å snakke om strategier for byutvikling lokalt. Vi tror det går mot en interessant kveld i Triangelgården (Torggata) der Hamars mange fremtidige muligheter vil bli diskutert.

Vi møter ulike grupper
I tillegg har Bane NOR den siste tiden invitert til egne møter med ulike interessegrupper som har et særlig engasjement i jernbanesaken både hva gjelder øst- og vest-alternativet. Bane NOR diskuterer fortløpende løsninger med ulike grupper, og vi stiller med egne fagfolk.