Ny film viser alternativene

Til høsten skal traseene for nytt dobbeltspor låses, og konsekvens utredes.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Høringsfristen ble avsluttet før jul etter flere foredrag i Hamar bylab.

Bane NOR gjennomgår nå alle høringsuttalelsene i samarbeid med Hamar kommune. Kommunestyret vil få en orientering om høringsrunden når den tid kommer. 

Filmen om dobbeltsporet ligger som vedlegg til denne saken.