Ministerbesøk på Hamar: - Skal ikke utrede bruløsning i vest

Fredag 29. juni var kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) på Hamar for å få en oppdatering om planleggingen av dobbeltspor gjennom byen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var blant annet innom Bylab i Hamar. Foto: Bane NORDe to statsrådene med følge var på Hamar for å gjøre seg bedre kjent med forrige runde med kommunedelplan, og hvordan Hamar kommune og Bane NOR jobber nå. En rundtur i Bylaboratoriet, der alternative banetrasèer vises på et stort flyfoto på gulvet, og en befaring, ga dem et bredt bilde av muligheter og utfordringer.

Ikke bru
Under presserunden som avsluttet befaringen, sa de to statsrådene at det er alternativ Øst og alternativ Vest med kulvert fra Hamarbukta, som skal vurderes i kommunedelplanen. Det betyr at forslag til planprogram, som sendes på høring til høsten, ikke skal ha med et alternativ med bru over Hamarbukta.

- Vi regner med at det blir enklere å få fastsatt et planprogram uten brualternativet. Sammen med kommunen og de andre aktørene er vi godt i gang med en konstruktiv prosess. Vi setter alle krefter inn på å belyse både positive og negative konsekvenser på en god måte, før alternativ skal velges i 2020, sier Lars Eide, prosjektsjef for planleggingen på Dovrebanen.

Mindre planlegging
Etter at alternativ vest med bru ble tatt ut av planleggingen, har Bane NOR fått spørsmål om hva det vil bety for fremdriften til prosjektet.

- At det blir færre alternativer å planlegge betyr at omfanget av planleggingen kan bli mindre. Men det er ikke først og fremst omfanget som påvirker hvor lang tid det tar frem til kommunedelplanen er vedtatt. Tidsbruk frem til vedtak avhenger mest av prosessene, for eksempel medvirkning, høring og politisk behandling. Prosessene er i utgangspunktet like lange uavhengig av antall alternativ, forteller Eide.