Jernbanesaken behandles til uka

Kommende onsdag skal formannskapet i Hamar diskutere videre planlegging.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For planarbeidet er dette en milepæl. Bildet viser prosjektsjef Lars Eide redegjøre for status sist høst. Foto: Bane NOR.

Høringsrunden som gjelder forslag til planprogram er nå ferdig, og Bane NOR kommer til politikerne på Hamar for å gjennomgå merknadsdokumentet med alle høringsuttalelsene. Det er ventet at valg av øst eller vest vil skje i 2020. Vedleggene til behandlinga neste uke finner du nederst i saken.

Oversiktlig gjennomgang
Innstillingen fra kommunens administasjon gir en oversiktlig gjennomgang av jernbanesaken så langt. Via denne lenka kan du lese sakspapirene politikerne har fått tilsendt fra kommunens saksbehandlere. Der står det blant annet:

"Formålet med planarbeidet nå er å få på plass nødvendige tilleggsutredninger som gir grunnlag for å velge trasekorridor gjennom Hamar med stasjonsplassering. Gjennom planarbeidet skal det også avklares område for hensetting av tog (togparkering)."

Videre står det følgende om alternativene:

"I revidert forslag til planprogram fra Bane NOR foreslås det at følgende to hovedalternativer med varianter utredes:


1) Alternativ Vest – med senket kulvert i Hamarbukta. Alternativet er en videreutvikling av tidligere alternativ K1 vest-3b i KDP 2016. Kulverttaket i hovedløsningen er senket 3,9 meter (med da med lengre åpen kulvertgrop), slik det ble presentert i tilleggsutredning fra BaneNOR sommeren 2017. Alternativet har sportilknytning til jernbanemuseet fra nord. Varianter som skal utredes er:


a) Ytterligere senking av kulvert.
b) Byggbart og ikke byggbart lokk over kulvert.
c) Kort eller langt lokk i Hamarbukta.
d) Sportilgang til jernbanemuseet fra sør.
e) Jernbanemuseet uten sportilknytning.


2) Alternativ Øst – med stasjon ved Vikingskipet. Alternativet er i hovedsak likt det som lå til grunn for vedtak av kommunedelplan i 2016, men med innarbeidet tilsving for godstransport som presentert i tilleggsutredningen fra BaneNOR sommeren 2017. Alternativet har sportilknytning til jernbanemuseet fra nord. Varianter som skal utredes er:


a) Fleksibel stasjonsløsning som åpner for mulighet for direktetog Oslo - Hamar - Elverum i framtida.
b) Landbruks- /miljøkulvert ved Børstad.
c) Ulike løsninger for plassering av reisetorg.
d) Sportilgang til jernbanemuseet fra sør.
e) Jernbanemuseet uten sportilgang.
f) Rv 25 Vangsvegen over spor ved Disen."

Deretter til kommunestyret
Etter at formannskapet har sagt sitt går saken videre til kommunestyret som behandler jernbanesaken i slutten av februar.