Bane NOR inviterer næringslivet

Lokalt næringsliv inviteres til samtale om jernbanesaken.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi inviterer til to likelydende møter, og datoen er onsdag 13. mars. Det ene før lunsj, det andre etter. Arrangementet er et samarbeid mellom Bane NOR og Hamar kommune v/næringssjefen, og skal avholdes i Bylab Hamar.

Næringslivet skal høres
Hensikten med møtene i Triangelgården er å bidra til at næringslivets interesser og utfordringer blir hørt i den kommende utredningen om InterCity gjennom kommunen. Møtet ledes av prosjektsjef Lars Eide som har med seg fagutredere for by- og knutepunktsutvikling.

Programmet blir som følger:

08.15 - 09. 45 Hamar som handelssenter

- Innledning om jernbanetiltaket v/prosjektsjef Lars Eide

- Diskusjon og samtale

11.15 - 12.45 Næringslivet i Hamar

- Innledning om jernbanetiltaket v/prosjektsjef Lars Eide

- Diskusjon og samtale

Påmelding innen 10. mars til Vilde Rooth på vilde.lofthus.rooth@banenor.no