Høsten 2016: Innsigelse mot øst

Her kan du lese Jernbaneverkets (nå Bane NOR) innsigelse mot alternativ øst på Hamar. Vi frarådet den gang alternativ midt og alternativ øst. Midt er nå ute.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I brevet skriver Jernbaneverket at alternativ K3 Øst med stasjon ved Vikingskipet, frarådes "på grunn av mindre sentral stasjonslokalsering, og derved svakere passasjergrunnlag, samt dårligere løsning for gods".

Det står også at en opprettholdelse av "dagens stasjonslokalisering i Hamar sentrum vil styrke eksisterende bysentrum. Dette vil gi best mulig utvikling i tråd med nasjonale føringer og bidra til at flest mulig sykler, går eller reiser kollektivt til stasjonen".

Alternativ øst hadde på dette tidspunktet, før de nye utredningene, en forventet kostnad på ca. 11 milliarder.