Planlegging av dobbeltspor - innkomne merknader

Høringsperioden for Bane NORs forslag til melding om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram ble avsluttet før jul. I vedlagte dokument finner du alle innkomne merknader.

Bildet er fra Hamar bylab og viser prosjektsjef for Doverbanen, Lars Eide. Foto: Dag H. Nestegard, Bane NOR.

Du finner merknadene i vedlegget til denne saken. Sjekk lenger ned.

Hamar kommune forventes å stadfeste planprogrammet i slutten av februar i år.