Planlegging av dobbeltspor - innkomne merknader

Høringsperioden for Bane NORs forslag til melding om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram ble avsluttet før jul. I vedlagte dokument finner du alle innkomne merknader.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser hvordan en stasjon ved Vikingskipet i øst, eventuelt vil se ut.

Du finner merknadene i vedlegget til denne saken. Sjekk lenger ned.

Hamar kommune forventes å stadfeste planprogrammet i slutten av februar.