Høringsfristen nærmer seg

Tidligere i høst sendte vi over forslag til planprogram for dobbeltspor gjennom byen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fristen for å uttale seg er 15. desember. Før den tid er det anledning til å sende inn hva man mener om forslaget. I den forbindelse vil vi gjerne presisere at det dreier seg om forslag til planprogram (plan for planen) i denne omgang, og ikke plan for tiltaket. Mer konkret: Det er ikke meninger om trasevalg vi etterspør i denne fasen, men innspill for å kvalitetssikre planprogrammet. Spørsmålet om trasevalg kommer senere. Benytt denne e-postadressen dersom du har innspill: hamar@banenor.no

Bildet viser Vilde Rooth i møte med ungdommen. Foto: Bane NOR.

Flere runder i Hamar bylab
I november har det vært en rekke foredrag i Hamar bylab, slik det også var på forsommeren. Til våren kommer det igjen nye foredrag med mer om de tekniske løsningene.

Og mange spørsmål har fått svar
Denne høsten har Hamars befolkning fått svar på noe av det de lurer på. Hamar bylab har en sentral rolle i prosessen. Bane NOR har blant annet gjennomført en dag der ungdommen fikk anledning til å komme. Vi opplever at Bylaben er en god arena for dialog mellom innbyggere og fagfolk.

I tillegg har Bane NOR invitert til egne møter med ulike interessegrupper som har et særlig engasjement i jernbanesaken både hva gjelder øst- og vest-alternativet. I disse møtene har vi diskutert konkrete løsninger, og vi har hatt med egne fagfolk.

En variert bukett
Her følger en kort oppsummering av denne høstens foredrag:

  • Tirsdag 6. november: «Status – hva gjør vi nå?» Prosjektsjef Lars Eide tegnet og forklarte.
  • 13. november: «Hvordan prosjekterer vi jernbane gjennom Hamar?» Våre jernbaneteknikere gikk i dybden.
  • Tirsdag 20. november: «Hva lurer ungdommen på?» Bane NORs Vilde Rooth, som er nyutdannet fra Ås, snakket med ungdommen. Øvre aldersgrense var 35 år.
  • Tirsdag 27. november: «Fremtidens jernbane for fremtidens innbyggere». Denne kvelden fikk vi høre om Elvebyen Drammen. Planmessig lokalt arbeid over mange år har ført til at landets mest utskjelte vegkryss har blitt til en blomstrende by ved vannet etter mønster fra byer på kontinentet. Liv Marit Carlsen fra Drammen kommune orienterte om hvordan en slik omlegging kan gjennomføres. I tillegg var Tone Wabakken fra Hamar kommune der for å snakke om strategier for byutvikling lokalt.

I sum ble dette fire kvelder med foredrag i Triangelgården (Torggata) der Hamars fremtidige muligheter ble diskutert.

Vårt forslag ligger nå hos Hamar kommune.