Film om Dovrebanen gjennom Hamar

I forbindelse med ny planprosess for dobbeltsporet Åkersvika-Brumunddal er en av bestillingene fra direktoratet til Bane NOR, mer visualisering. Denne animasjonsfilmen viser en grovskisse av status.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Filmen tar særlig for seg planleggingen av dobbeltsporet gjennom Hamar, og de to alternativene som foreligger. Bane NOR har også laget en visualisering av andre forhold som hører med når man skal bygge og vedlikeholde jernbane. Eksempel på det er hensetting (togparkering), vedlikehold av tog og skinner, samt byutvikling i mer generell forstand. De fredede bygningene på Espern er nevnt spesielt.

Her er lenke til filmen.