Huseiere i båndlagt sone

Bane NOR får en del henvendelser fra private huseiere i forbindelse med planlegging av dobbeltspor gjennom Hamar. Nå sist aktualisert ved grunnboringene vi gjennomfører i øst og vest.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbildet viser alternativ øst med stasjon på Vikingskipet.

Huseiere bes kontakte kommunen
Spørsmålene gjelder arbeid på egen eiendom der eiendommen ligger i båndlagt sone. Svaret er at Hamar kommune er rette instans å kontakte dersom man har planer om å gjøre endringer det må søkes om etter plan- og bygningsloven. Bane NOR samarbeider med kommunen i de konkrete sakene der det er nødvendig med tanke på jernbanesaken.

Hamar kommune har vedtatt en kommuneplan som gjelder fram til 2030. På side 48 i denne planen står det under «sone for båndlegging» konkret om akkurat dette. Den foreløpige båndleggingen av arealer i de to aktuelle korridorene gjelder helt til kommunestyret har bestemt seg for om de vil bygge dobbeltspor i øst eller vest. Den avklaringen kommer trolig i 2020.

Kart med korridorer
Når det gjelder undersøkelser i grunnen, borrer vi også på Skattumshagen øst for byen. Skattumshagen er et mulig område for togparkering. Berørte grunneiere blir kontaktet per brev eller direkte.

Som vedlegg til denne saken finner du brevet som gikk ut til grunneiere i forbindelse med grunnboringen Bane NOR gjennomfører. Samt kart som viser de tre båndlagte korridorene slik disse var tenkt i forrige runde med kommunedelplan. Siden den tid er korridor midt ute. De to andre er noe korrigert, men ikke vedtatt. Kartet er altså mer veiledende enn eksakt. Det kan fortsatt komme endringer.