Bane NOR på plass i Hamar ByLab

Bane NOR åpnet sin utstilling i bylaben på Hamar. 19. juni Varaordfører Knut Fangberget (H) ønsket velkommen, og prosjektsjef Lars Eide dro gjennom historien.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lars Eide er prosjektsjef for Dovrebanen. Her fotografert foran tidslinja som viser jernbanehistorien på Hamar. Foto: Bane NOR.

Hamar ByLab ligger i Triangelgården i krysset mellom Lierbakken og Torggata i Hamar sentrum. Bane NORs utstilling er i underetasjen.

I dagene som kommer vil det bli flere jernbanefaglige foredrag fram til siste dag i denne omgang, som er satt til torsdag 28. juni.

Historisk jernbanesatsing
Åpningsforedraget handlet  om InterCity som den største satsingen på jernbane i moderne norsk historie. Satsingen skal gi reisende et bedre togtilbud med kortere reisetider, og flere avganger. På denne måten skal utbyggingen legge grunnlaget for at veksten i transport kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Målsettingen med InterCity er å gjøre det sentrale Østlandsområde til ett felles bo- og arbeidsmarked. Halden, Skien og Lillehammer regnes som ytre InterCity.

Onsdag 20. juni har Hamar ByLab åpent 12.00 – 18.00. Tema denne ettermiddagen er «Hamar på skinner i 160 år – jernbanehistorien og kulturmiljøet». Tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg skal snakke om hundreåret fra 1850 til 1950. Klokkeslettet er 16:30.

Jernbanen kom til Hamar i 1862 og har siden vært en viktig bidragsyter til hvordan byen har utviklet seg. Dette har også påvirket det historiske kulturmiljøet på Hamar med viktorianske bygninger blant annet på Espern sør for stasjonsområdet. 

Åpen dag
Torsdag 21. juni er det åpen dag fordi det er viktig for Bane Nor å møte befolkningen, og prate om det som opptar folk. Derfor har vi satt av en hel dag med fageksperter for å prate med de som kommer om  jernbaneutviklingen i Hamar. Bane NOR stiller. Det gjør også Rambøll-Sweco og Hamar kommune. Åpent 12-18.

Jernbane er mer enn skinner
Tirsdag 26. juni blir det foredrag om det som kalles tilbudskonseptet. Mer folkelig forklart handler dette om hva innholdet vil være for InterCity gjennom Hamar. Jernbane er nemlig mer enn bare skinner og tog. For å sikre en helhetlig utvikling av jernbanen omhandler prosessen blant annet hensetting (togparkering) og driftsbase. De ulike delene av jernbanen utgjør til sammen et tilbudskonsept. Denne dagen har fokus på hvilke tilbudskonsepter det arbeides med opp mot planprogrammet. 

Tema: Hensetting, driftsbase, og InterCity-konseptet. Foredrag ved Severin Gierlich fra Rambøll-Sweco klokka 16:30.

Onsdag 27. juni: Jernbaneteknikk
Er du over gjennomsnittlig interessert i jernbane? Vi frakter spesialistene på de små detaljene inn til Hamar så det er mulig å stille alle de små detaljspørsmålene. Tema: Jernbaneteknikk, sporradius, høyder, flom, elforsyning med mer.  Klokka 16:30 snakker Kathrine Gjerde fra Rambøll-Sweco om de jernbanetekniske utfordringene ved å bygge på Hedmarken.

Knutepunktutvikling og avslutning
Torsdag 28. er temaet stasjoner og knutepunkt, og takk for oss i denne omgang. Sentrale spørsmål vil være hva som er gjennomgått de siste dagene, og hvordan Bane NOR kan ta dette med seg inn i det videre arbeidet.  Prosjektsjef Lars Eides gjentar hovedpoengene fra sitt åpningsforedrag, og ser litt inn i framtida. Klokka 16:30 snakker Ellen Haug fra Bane NOR Eiendom om arealbruk og næringsutvikling.

Mer til høsten
Bane NOR kommer tilbake til Hamar ByLab med mer etter sommeren, og i forbindelse med vårt forslag til planprogram i oktober.