Marsjordre fra direktoratet: Ny prosess for Hamar

Jernbanedirektoratet har i brev til Bane NOR kommet med en forløpig anbefaling for nytt planprogram for kommunedelplan og konsekvensutredning for dobbeltspor gjennom Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Notatet er utarbeidet av Jernbanedirektoratet i samarbeid med Hamar kommune.

Kapittel 3 i notatet oppsummerer tilbakemeldinger som er mottatt i samtaler med fagetatene høsten 2017. Kapittel 4 beskriver de rammer som er gitt for planarbeidet fra overordnet myndighet. Kapittel 5 og 6 oppsummerer Jernbanedirektoratets foreløpige anbefalinger for videre arbeid.

For å sikre byggestart i første del av NTP-perioden 2022-33 må kommunedelplan være vedtatt høsten 2020. Direktoratet anbefaler derfor en prosess med sikte på endelig vedtak høsten 2020.