Marsjordre fra direktoratet: Ny prosess for Hamar

Jernbanedirektoratet har i brev til Bane NOR kommet med en forløpig anbefaling for nytt planprogram for kommunedelplan og konsekvensutredning for dobbeltspor gjennom Hamar.

Notatet er utarbeidet av Jernbanedirektoratet i samarbeid med Hamar kommune.

Kapittel 3 i notatet oppsummerer tilbakemeldinger som er mottatt i samtaler med fagetatene høsten 2017. Kapittel 4 beskriver de rammer som er gitt for planarbeidet fra overordnet myndighet. Kapittel 5 og 6 oppsummerer Jernbanedirektoratets foreløpige anbefalinger for videre arbeid.

For å sikre byggestart i første del av NTP-perioden 2022-33 må kommunedelplan være vedtatt høsten 2020. Direktoratet anbefaler derfor en prosess med sikte på endelig vedtak høsten 2020.