Utsatt frist for tilleggsutredning

For noen uker siden ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bane NOR om tilleggsutredninger for planleggingen av dobbeltsporet gjennom Hamar. Frist for å svare var først satt til 12. juni, men er nå utsatt til 19.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I et nytt brev fra departementet (se vedlegg) blir Bane NOR kalt inn til møte der vi blir bedt om å presentere våre tilleggsutredninger for alternativ Øst og Vest gjennom Hamar – Kommunedelplan dobbeltspor Sørli – Brumunddal (Intercity Dovrebanen). Hamar kommune er også invitert til møtet, som skal være i bygget som kalles R6 i regjeringskvartalet  samme dag som fristen går ut, den 19. juni kokka 12.00. Andre involverte fagetater er også invitert. Statssekretær Bjørnar Laabak (FrP) skal lede møtet.