Tilleggsutredning for Sørli – Brumunddal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt Bane NOR om tilleggsutredninger i forbindelse med behandlingen av kommunedelplan Hamar kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arkivbilde fra Hamar.

Det bes om tilleggsutredning både for alternativ Øst og for et bearbeidet alternativ Vest i tråd med fylkesmannens tilråding. 

Når en kommunedelplan med innsigelser går til KMD for avgjørelse, er det ikke uvanlig at det er behov for supplerende opplysninger og utredninger. Departementet har behov for tilleggsutredninger som synliggjør de arealmessige, tekniske, byformingsmessige og økonomiske konsekvensene av en del viktige forhold.

Bane NOR gis en svært kort frist for utredningene: 12. juni 2017. Bestillingen fremgår av det vedlagte brevet fra departementet. Bane NOR er i ferd med å gjennomgå hvordan vi skal legge opp arbeidet. Frem mot leveringsfristen kommer ikke Bane NOR til å svare på spørsmål om tilleggsutredningene fra andre enn KMD.