Bro er foretrukket alternativ i vest

Hamar kommune er ikke enig i Bane NORs forutsetninger for kulvert i korridor vest. Derfor er broløsningen nå Bane NORs foretrukne alternativ.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR foreslo opprinnelig kulvertalternativet i korridor vest som et svar på kommunens ønsker om mindre jernbanespor i strandsonen. Vi har siden 1. juni vært tydelige på at løsningen anbefales under forutsetning av at kommunen er enig i to forhold: For det første at løsningen er den Hamar kommune foretrekker, for det andre at det skal være tett utnytting av arealene, slik at noe av merkostnaden på 1 mrd. med kulvert kan dekkes inn gjennom økt passasjergrunnlag og inntekter til staten.

Fordyrende forslag
Hamar kommune har ikke sagt seg enig i prinsippene om tett arealutnytting. I tillegg foreslo kommunen en større kulvert, som vil øke kostnadene med ytterligere flere hundre millioner kroner. Kommunen har også vedtatt en annen korridor, og således ikke sagt seg enig i at vest med kulvert er den foretrukne løsningen.

Bane NOR kan ikke forsvare merkostnadene med kulvert uten at noen av dette dekkes inn. Det må skje gjennom en tett arealutnyttelse som gir høyere passasjergrunnlag og økte inntekter for staten.

- Bane NOR har heller aldri ønsket en kulvertløsning mot kommunens vilje. Med disse forutsetningene er det korridor vest med bro som er Bane NORs foretrukne planforslag. Hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging avgjøres nå av kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier planleggingssjef Lars Eide.