Revidert plan for Ringsaker

Jernbaneverket foreslår å bygge en 300 meter lang miljøkulvert gjennom kalkryggen på Jessnes for å ivareta mange hensyn. Kulverten er et resultat av merknadsbehandlingen for kommunen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket sender i dag over revidert plan til kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Den reviderte planen er resultatet av Jernbaneverkets behandling av alle høringsuttalelsene som har kommet inn. Jernbaneverket har fått inn 15 høringsuttalelser for Ringsaker og 14 felles merknader for alle kommunene.

I Ringsaker har Jernbaneverket valgt å imøtekomme ønskene fra blant annet landbruket om en kulvert gjennom kalkryggen ved Jessnes Øvre.

-        Vi har lyttet til ønskene som har kommet inn fra landbruket og beboere i området. Vi har stor forståelse for ønskene om kulvert for å bevare landskapsformen, og for å bevare en sammenheng mellom gårdsbebyggelsen på Jessnes. Med en kulvert ivaretar vi landskapsryggen, tar hensyn til natur- og friluftsinteressene og oppfyller en rekke andre behov også, sier planleggingssjef Lars Eide i Jernbaneverket.

Både fylkesveien og en adkomstvei til enkelte boliger kan opprettholdes uten noen større omlegging ved kryssingen av jernbanen. Kulverten gjør også at man kan opprettholde vilttrekk i området, i tillegg til å være driftsadkomst for landbruket.