Infotorg på Hamar

Hamar kommune har åpnet informasjonstorg om jernbane i kulturhuset. Her finner du informasjon om planforslaget og alternativene for jernbanetraseer gjennom Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Informasjonstorget i foajeen på kulturhuset åpnet 2. august og vil være bemannet av kommunens fagpersoner til faste tider.

Åpningstider i perioden 2. august –16. september er: tirsdag, torsdag, fredag og lørdag klokka 11.00–15.00.

Lørdag 27. august kan du diskutere jernbane med et utvalg politikere som vil være tilgjengelige for en uformell prat. 

Jernbaneverket vil være der fredag 2. september, torsdag 8. september og tirsdag 13. september. 

Du finner også mye informasjon om jernbanesaken på kommunens nettside: www.hamar.kommune.no

Det blir også arrangert et folkemøte om jernbane 25. august på Scandic Hamar fra kl. 18.00–21.00. Der møter både representanter for kommunen og Jernbaneverket.

Hvordan vil Hamar og området rundt stasjonen se ut i framtiden? På kommunens infotorg i kulturhuset kan du se hvilke muligheter som foreligger. Foto: Hilde Lillejord/JBV.