Feil med seil i Hamarbukta

Jernbaneverkets forslag til løsning med en kulvert innebærer et stort byutviklingsprosjekt for byen og kan ikke illustreres med et seil alene, slik en aksjonistgruppe har gjort.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Aksjonistgruppen «Nå eller aldri» har hengt opp et seil i Hamarbukta for å vise hvordan kulverten vil se ut. Et seil kan være et godt virkemiddel for å vise størrelsen på enkeltbygninger eller andre små tiltak. Jernbaneverkets forslag til løsning med en kulvert innebærer et stort byutviklingsprosjekt for byen og i en slik sammenheng blir et seil uegnet fordi det i beste fall bare viser en liten flik av virkeligheten. Hamar får et nytt areal som kan fylles med park og bygninger og hele området blir forandret. Et stort byutviklingsprosjekt kan ikke illustreres med et seil som virkemiddel, og i tillegg er det feilplassert.

Feilplassert
En fremtidig kulvert vil stå 80 meter lenger ut i Hamarbukta. Når bukta fylles igjen vil terrenget oppleves som en svak skråning opp mot kulvertens topp ute i bukta. En skrånende forhøyning langt borte vil oppleves helt annerledes enn et seil som står rett opp inne på land.  

Seilet gir ikke riktig inntrykk av framtidig form, materiale, helning eller størrelse og når det i tillegg er feilplassert med 80 meter, vil det det også være lite egnet til å illustrere høyde. Når seilet er satt opp et helt annet sted enn der kulverten vil komme blir inntrykket galt fra de fleste utkikkspunktene i byen.

Varierende sikt
Jernbaneverket har ved flere anledninger presentert illustrasjoner av siktlinjer i øyehøyde fra alle tverrgatene til Strandgata. Alle illustrasjonene finnes her.

Mange steder vil tilgangen til Mjøsa bli bedre enn i dag, og når det gjelder sikten vil den variere. Generelt kan vi si dette om sikten:

Sør for stasjonen, rundt Sverdrupsgate, blir sikten trolig bedre enn i dag. Kulverttoppen vil oppleves på det høyeste fra krysset Strandgata/Håkonsgate, men går du videre vil det allerede fra Sverres gate bli sikt mot vannet igjen. Vest for Seminargata blir det bedre sikt enn i dag fordi dagens jernbane blir borte, og ved Skibladnerbrygga og nordover vil man få vesentlig bedre sikt.

Det høyeste punktet på kulverten vil ses omtrent fra Strandgata/Håkonsgate, like ved Tante Gerda, hvor seilet står. Denne illustrasjonen viser hvordan det vil se ut med en slak stigning opp mot kulverten og bygninger rundt.