Fakta om prosjektet

I henhold til Nasjonal transportplan (2018-2029) planlegges dobbeltsporet fram til Lillehammer med sikte på sluttføring i 2034. Reisetiden mot Oslo vil da reduseres med ca. 50 minutter, til en time og tretti minutt.

Bane NOR har fått midler for planlegging fram til Moelv. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan sporet er tenkt bygget videre nordover fram til Lillehammer. Bildet viser dagens trasé langs Mjøsa.

Her finner du det historiske arkivet  for strekningen Sørli - Brumunddal.