Fakta om prosjektet

I henhold til Nasjonal transportplan (2018-2029) planlegges dobbeltsporet fram til Lillehammer med sikte på sluttføring i 2034. Når det sammenhengende dobbeltsporet er fullført vil reisetiden til og fra Oslo reduseres med ca. 50 minutter, fra dagens to timer og tolv minutt, til en time og tretti minutt.

Bane NOR har så langt bare fått midler for planlegging fram til Brumunddal. Høsten 2018 har Bane NOR fokus på dobbeltsporet gjennom Hamar. Illustrasjonen viser hvordan sporet er tenkt bygget videre nordover fram til Lillehammer. Bildet viser dagens trasé langs Mjøsa.