Gi innspill

Her kan du lese mer om når og hvordan du kan komme med dine innspill og kommentarer til Bane NOR.

Planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Brumunddal-Moelv er lagt ut på høring. Fristen for å sende innspill er 15. september i år. 

Planprogrammet og andre dokumenter i saken ligger tilgjengelig her:
Forslag til planprogram dobbeltspor Brumunddal-Moelv
Vedlegg 1 Utredningskorridor
Vedlegg 2 Overordnede føringer og retningslinjer
Oversendelsesbrev

Se også kunngjøringen på Ringsaker kommunes nettsider.

Høringsperiode
Alle kan sende innspill til planprogrammet til postmottak@banenor.no i løpet av høringsperioden fra 1. juli til og med 15. september. Merk eposten med «Dobbeltspor Brumunddal-Moelv».

Informasjonsmøter
Informasjonsmøtene holdes:

 • 25. august 2020, kl. 1800-2000
 • Herredshuset i Moelv
 • 26. august 2020, kl. 1800-2000
  Digitalt møte. Lenke til Teams-møtet legges ut her i forkant av møtet. Det blir også lagt ut på www.ringsaker.kommune.no
 • 27. august 2020, kl. 1800-2000
  Teatersalen i Brumunddal, Furnesvegen 26

Har du spørsmål?
Alle er velkomne til så sende inn sine spørsmål til Bane NOR på denne e-postadressen: Ringsaker_Utbygging@banenor.no.

 

MER OM BAKGRUNNEN FOR HVORFOR VI ØNSKER INNSPILL

Deltakelse gir bedre planer
Det er ikke mulig for oss i Bane NOR å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en jernbaneutbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Ønsker innspill tidlig
Når et jernbaneanlegg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig jernbanetrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Bane NOR og offentlige høringer. Bane NOR anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Hvordan dere kan engasjere dere i planprosessen

 • I de åpne møtene får du informasjon om status i planarbeidet og de aktuelle korridorene som utredes.
 • Følg oss gjerne på facebook og nett for å få med siste informasjon om prosjektet.
 • Bruk gjerne lokale organisasjoner, lag og foreninger som "kanaler" for innspill.
 • Dere kan uttale dere direkte til Bane NOR når planer kommer på høring. Alle innspill i høringsperioden blir samlet, vurdert og besvart etter høringsperidens slutt (merknadsbehandling). Les mer om planprosessen her og når du kan komme med innspill til Bane NOR gjennom høring (offentlig ettersyn) av planene.