Startskudd for dobbeltsporutbygging

Sammen med Ringsaker kommune starter vi nå planarbeidet knyttet til dobbeltsporutbyggingen mellom Brumunddal og Moelv. Planen oversendes kommunen i juni i år og legges deretter ut til høring. Dette er første mulighet for innbyggerne til å komme med innspill til jernbaneutbyggingen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune var med på markeringen av at planprosessen for utbygging av nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv nå starter opp.

Når planprogrammet har vært ute til høring vil saken behandles politisk og få en endelig godkjenning mot slutten av 2020.

Prosessene videre fram mot dobbeltsporutbyggingen er knyttet til å gjennomføre en kommunedelplan og deretter en reguleringsplan med tilhørende høringer. Først når alle planprosessenes faser er gjennomført og vedtatt kan utbyggingen starte. 

Etter gjeldende Nasjonal transportplan skal dobbeltsporet mellom Lillehammer og Oslo stå klart i 2024.