Revidert planprogram vedtatt i kommunestyret

18.november ble planprogrammet for strekningen Brumunddal-Moelv fastsatt av Ringsaker kommunestyre. Nå vil Bane NOR starte arbeidet med en kommunedelplan.

Innenfor denne korridoren er det aktuelt å plassere et fremtidig dobbeltspor. (Illustrasjon: Bane NOR)

Med fastsatt planprogram er det formelle grunnlaget for videre arbeid med løsninger og konsekvenser på plass.

– Dette betyr at vi kan komme i gang med den videre planleggingen for å finne de beste løsningene for InterCity-utbyggingen og nærområdet, sier prosjektleder Sverre Setvik.

Neste fase i planprosessen er kommunedelplan hvor det jobbes videre med overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor. I dette arbeidet inngår blant annet en konsekvensutredning som beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn. Utredningsarbeidet vil gi det nødvendige grunnlaget for å anbefale en eller flere trasé(er) som båndlegges i kommunedelplanen.

Vedlegg:

Planprogram

For utvidet informasjon om planprogrammet les vår nyhetssak Revidert planprogram oversendt for vedtak.