Presentasjoner fra informasjonsmøtene om planprogrammet

Ringsaker kommune og Bane NOR inviterte til to fysiske og ett digitalt møte denne uken i forbindelse med høringen av forslag til planprogram for strekningen Brumunddal-Moelv. Presentasjonen og opptak av det digitale møte ligger i denne saken. Vi minner om at høringsfristen er 15. september.

Prosjektet er klar for sitt første digitale informasjonsmøte. Prosjektleder Sverre Setvik foran. Deretter Knut Runningen, Bjørn Sørum og Torbjørn Horsberg Kornstad. Foto: Bane NOR. (Vinkelen på bilde gir ikke det rette inntrykket av avstanden mellom personene på bildet. Korona-reglene ble overholdt)

Vi takker for oppmøtet og legger ut både presentasjonen og opptaket fra Teamsmøtet den 26. august.

Her finner du:
Presentasjonen fra møtet
Opptak av Teamsmøtet 

Dette er saksdokumentasjonen
Forslag til planprogram dobbeltspor Brumunddal-Moelv
Vedlegg 1 Utredningskorridor
Vedlegg 2 Overordnede føringer og retningslinjer
Oversendelsesbrev

Se også kunngjøringen på Ringsaker kommunes nettsider.

Høringsperiode
Alle kan sende innspill til planprogrammet til postmottak@banenor.no i løpet av høringsperioden fra 1. juli til og med 15. september. Merk eposten med «Dobbeltspor Brumunddal-Moelv».

Har du spørsmål?
Alle er velkomne til så sende inn sine spørsmål til Bane NOR på denne e-postadressen: Ringsaker_Utbygging@banenor.no.