Revidert planprogram oversendt for vedtak

Planprogrammet for strekningen Brumunddal-Moelv er revidert etter høringsrunden. Den er nå oversendt Ringsaker kommune for politisk behandling og vedtak i løpet av 2020.

Innenfor denne korridoren utredes det å plassere et fremtidig dobbeltspor. Først i senere planfaser blir det detaljert nøyaktig hvor de nye sporene skal ligge. (Illustrasjon: Bane NOR)

Sammen med Ringsaker kommune inviterte vi i Bane NOR til informasjonsmøter, både fysisk og digitalt, underveis i arbeidet med planprogrammet. All dokumetasjon har også ligget tilgjengelig på våre og komunens nettsider, og planarbeidet med frister har vært annonsert i lokal presse.

Vi mottok totalt 15 innspill i høringsperioden. De er oppsummert og besvart i merknadsdokumentet, der det også fremkommer hvordan de konkrete innspillene håndteres i det videre planarbeidet.

Det er ingen innspill som medfører endring av opprinnelig foreslått korridor, men flere av innspillene stiller skjerpende krav til utredningen. Dette kan du lese mer om i brevet som følger de reviderte dokumentene:

Oversendelsesbrev
Planprogram
Plankorridor (vedlegg 1)
Overordnede føringer (vedlegg 2)
Merknadsdokument (vedlegg 3)