Informasjonsmøtene og jernbanedagen utsettes

Vi ønsker å ta forholdsregler knyttet til utbredelsen av Koronaviruset. Derfor utsetter vi informasjonsmøtene 12. og 19. mars og den planlagte jernbanedagen i Brumunddal 28. mars til over sommeren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprosessen i forbindelse med oppstart av planarbeidet knyttet til utbygging av nytt dobbeltspor går sin gang, og vi inviterer alle interesserte til å følge prosessen her på prosjektets nettside. Her blir det løpende lagt ut informasjon om planarbeidet, slik at vi ikke mister fremdrift i prosessen. Sammen med Ringsaker kommune planlegger vi for politisk behandling av planprogrammet i juni og høring frem til slutten av september i år.

Vi oppfordrer alle interesserte til å bruke e-post for spørsmål. Foreløpig kan henvendelser rettes til post@banenor.no. Når vi legger ut første oppdatering med presentasjon av planprosessen, vil det følge en e-postadresse som er rutet direkte til prosjektet.