Planprogram på høring

I planprogrammet som sendes på høring fra 1. juli, anbefaler vi i Bane NOR at utredningskorridoren for plassering av nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv går over Rudshøgda.

Planutvalget i Ringsaker kommune vedtok i sitt møte den 24. juni å sende Bane NORs forslag til planprogram for kommunedelplanen på høring.

Dette er saksdokumentasjonen:
Forslag til planprogram dobbeltspor Brumunddal-Moelv
Vedlegg 1 Utredningskorridor
Vedlegg 2 Overordnede føringer og retningslinjer
Oversendelsesbrev

Se også kunngjøringen på Ringsaker kommunes nettsider.

Høringsperiode
Alle kan sende innspill til planprogrammet til postmottak@banenor.no i løpet av høringsperioden fra 1. juli til og med 15. september. Merk eposten med «Dobbeltspor Brumunddal-Moelv».

Informasjonsmøter
Over sommeren kommer vi tilbake med datoer for informasjonsmøter og hvordan de vil bli gjennomført. Informasjonsmøtene vil høyst sannsynlig komme i uke 35, som er siste uke av august. Møtene vil bli annonsert i lokalavisene og på nettsidene til kommunen og Bane NOR.

Har du spørsmål?
Alle er velkomne til så sende inn sine spørsmål til Bane NOR på denne e-postadressen: Ringsaker_Utbygging@banenor.no.

Vi gjør oppmerksom på at det på grunn av ferieavvikling ikke kan forventes noe svar før i begynnelsen av august. 

God sommer!