Bakgrunn

Jernbanestrekningen Trondheim – Stjørdal har begrenset kapasitet. Dobbeltspor trengs for å få økt frekvens og hastighet på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

I konsekvensutredning for transportsystemet på hele strekningen mellom Trondheim og Steinkjer er et av tiltakene dobbeltspor på strekningen mellom til Stjørdal. I 2013 ble det varslet oppstart av planarbeidet for dobbeltsporet og i mars 2014 I dette prosjektet er det utarbeidet en konsekvensutredning for hele banestrekningen mellom Trondheim S og Stjørdal, og det er utarbeidet en kommunedelplan for midtstrekningen fra Leangen til Hommelvik. Det er vurdert fire trasealternativer som er analysert og vurdert internt i Bane NOR. På bakgrunn av disse analysene fremmer Bane NOR et foretrukket alternativ i et forslag til kommunedelplan.hadde Trondheim, Malvik og Stjørdal vedtatt et felles planprogram.

Planprogrammet er et program for konsekvensutredningen for hele banestrekningen mellom Trondheim og Stjørdal, for reguleringsplaner for begge endestrekningene, og for en kommunedelplan for midtstrekningen Leangen – Hommelvik.

I dette prosjektet er det utarbeidet en konsekvensutredning for hele banestrekningen mellom Trondheim S og Stjørdal, og det er utarbeidet en kommunedelplan for midtstrekningen fra Leangen til Hommelvik. Det er vurdert fire trasealternativer som er analysert og vurdert internt i Bane NOR. På bakgrunn av disse analysene fremmer Bane NOR et foretrukket alternativ i et forslag til kommunedelplan.