Her finner du de nyeste dokumentene

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan (KDP) og konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor på strekningen Gulskogen – Hokksund i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune. Etter høring og offentlig ettersyn av KDP/KU i 2017, er det gjort tilleggsvurderinger for temaer som har kommet opp gjennom behandling av høringsuttalelsene.

 

Se de nye dokumentene helt nederst:

 

1)      Plankart KDP Gulskogen – Hokksund (MIP-00-A-00475)

2)      Planbestemmelser (MIP-00-A-00473, MIP-00-A-00475 og MIP-00-A-00477)

3)      Tilleggsvurdering (MIP-00-A-01393)

4)      Merknadsbehandling

5)      Oversendelsesbrev

6)      Tilleggsinformasjon fra arbeid med teknisk hovedplan

7)      Merknader

 

Tidligere materiale finner du under fanene kommunedelplan og konsekvensutredning.

 

Kommunene har behandlet KDP/KU og tilleggsvurderingene på nytt. Drammen kommune har vedtatt planen med innsigelse fra fylkesmannen i Buskerud.

 

Nedre Eiker har vedtatt strekningen Gulskogen – Mjøndalen med innsigelse fra fylkesmannen i Buskerud og lagt strekningen Mjøndalen – Hokksund ut til nytt offentlig ettersyn.

 

Øvre Eiker har lagt strekningen Mjøndalen – Hokksund ut til nytt offentlig ettersyn.

 

Viser til kommunenes nettsteder:

 

Drammen kommune:
https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/105200347 bystyret, 21.05.2019, sak 0081/19

 

Nedre Eiker kommune:
https://www.nedre-eiker.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/kommunedelplan-dobbeltspor-gul-hok/

 

Øvre Eiker kommune:
https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/hoeringssaker/Sider/forslag-til-kommunedelplan-for-dobbeltspor-gulskogen-hokksund.aspx