Bane NOR inviterer til åpne kontordager

15.juni la Bane NOR forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund ut på høring, med anbefalt «Midtre korridor» for strekningen Gulskogen–Mjøndalen og «Søndre korridor» for Mjøndalen–Hokksund. I den forbindelse inviteres innbyggerne til åpne kontordager for å snakke direkte med planleggere fra Bane NOR og Norconsult.

Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord

De åpne kontordagene arrangeres kl.12.00 - 18.00.

  • 16.august: Klubbhuset, Steinberg IF, Steinberg, Nedre Eiker kommune
  • 17.august: Rådhuset, Hokksund, Øvre Eiker kommune
    Det gis en generell presentasjon av konsekvenser for Hokksund spesielt kl 18.00, hvis ønskelig
  • 21.august: Samfunnshuset, Mjøndalen, Nedre Eiker kommune
  • 22.august: Grendehuset, Ytterkollen, Nedre Eiker kommune
  • 23.august: Scandic Park Drammen, Drammen kommune

Du finner høringsdokumentene og mer informasjon i denne saken, samt på kommunenes hjemmesider.

Frist for innspill er mandag 4.september 2017.