Åpningsmarkering ved Evanger og Dale 10. november

I løpet av dei siste par åra har vi jobba med å oppgradere og modernisere Evanger og Dale stasjonar. Torsdag 10. november markerer vi avslutningen med ei offisiell åpning av nye gangbruer, plattformar og publikumsareal ved dei to stasjonane.