Vossebanen: Plattformforlenging

Bane NOR skal modernisere to stasjonar på Vossebanen: Dale i Vaksdal kommune og Evanger i Voss herad.

Stasjonane skal få lengre plattformar for å ta i mot nye FLIRT-togsett, planfri kryssing av sporet og universell utforming. Resultatet vert sikrare og meir moderne stasjonar som er tilgjengelege for alle.

Prosjektet skal stå ferdig i 2022.

Biletet: Dale stasjon med planlagd overgangsbru (Illustrasjon: Multiconsult).