Nattarbeid ved Bergen stasjon

Det blir helgearbeid om natten med nytt kontaktledningsanlegg frem til midten av november.

Bygger nytt kontaktledningsanlegg

Prosjektet skal bygge nytt kontaktledningsanlegg mellom Fløen og Bergen stasjon.

Nattarbeid
I helgene frem til midten av november, er det også arbeid med anlegget om natten.

Nattarbeidet skjer i innkjøringsområdet til Bergen stasjon, natt til lørdager og søndager i perioden, mellom kl. 21.00 og 07.00. 

Det mest støyende arbeidet vil ikke foregå i innsovingsperioden fra kl. 23.00 til 01.00.

Type arbeid
Arbeidet er montering av master til kontaktledninganlegget, og er generelt ikke svært støyende. Bruk av muttertrekkere og motordur er det som støyer mest.

På dagtid vil det være tilsvarende arbeid på godssporet mot Kronstad.

Kontakt ved spørsmål om arbeidet:
Prosjektets nabokontakt, Johan Kråkenes - mandag-fredag, kl. 9-15:
Telefon: 908 72 100 eller e-post: johan.krakenes@banenor.no

Prosjektleder Dag Robin Hansen - mandag-fredag, kl. 9-15:
Telefon: 406 31 015, e-post: dag.robin.hansen@banenor.no

Bane NORs kundesenter - mandag-fredag kl. 8-19 og lørdag-søndag/helligdag kl. 9-15:
Telefon: 477 70 098 eller e-post: kundesenter@banenor.no