Intensiv arbeidsperiode ved Bergen stasjon

Fra 16. november til 11. desember vil det bli arbeid døgnet rundt ved Bergen stasjon. Det er særlig i de første døgnene at det vil være mye aktivitet som omgivelsene vil merke.

Det skal bygges nye spor med tilhørende tekniske anlegg i flere områder ved Bergen stasjon i perioden 16/11-11/12-2022. Her fra sporarbeid i oktober i innkjøringsområdet til stasjonen. Foto: Bane NOR/Elisabeth Folkestad

Tidsrom for arbeidet
Arbeidet starter natt til onsdag 16.november kl.04.00, og varer til natten til søndag 11. desember kl.03.00.

Det vil være godstog som losser på stasjonen mellom kl. 21 og 04.30 i perioden 22/11-11/12. 

Arbeidsområder
- Hovedarbeidet vil foregå i stasjonsområdet på Bergen stasjon.
- På stasjonen blir det arbeid både i sporene, og boring til mastefester i fjellveggen ved verkstedet.
- I tillegg blir det arbeid i sporet ved det tekniske huset i Fløen med adresse Kalfarveien 83 B.
- I samme periode skal også Bybanen Utbygging utføre arbeid på Kronstadsporet ved inntrekkshallen i Møllendal.

Mer om jobben som skal gjøres
Arbeidet i denne perioden er å bygge nye spor, med tilhørende tekniske anlegg for strøm og signaler.

Sporbygging
- Inne på stasjonen skal gamle spor rives før man bygger nye, mens ved det tekniske huset i Fløen skal det gjøres forberedelser i grunnen til det nye dobbeltsporet som skal bygges senere.
- For å fundamentere til de nye sporene, er det nødvendig å grave et stykke ned i grunnen og fylle på med nye masser.
- Gravearbeidet vil medføre lastebiltransport av gamle masser ut fra området, og nye masser som skal inn igjen. Transporten vil i all hovedsak skje gjennom hovedporten på godsterminalen.
- Lagene med nye masser til sporene skal komprimeres før sviller og skinner legges oppå. Til slutt kjører man en såkalt pakkmaskin - et arbeidstog, over de nye sporene for å komprimere pukken i sporet.
- Det er planlagt at arbeidet med pakkingen/komprimeringen av sporet skal skje på dagtid.

Bygging av tekniske anlegg
- Man skal trekke kabler til signalanlegget, og montere motorer til nye sporveksler.
- Det blir også montering av nytt kontaktledningsanlegg.
- Til lavspentanlegget skal det lages nye skap og trekkes ledninger.

Støy
Det som vil støye mest er kapping og sliping av skinner. 

Ved montering av kontaktledningsanlegget vil det være støy fra muttertrekkere, samt fra arbeidsmaskiner som kjører frem og tilbake for å trekke nye ledninger.

Pakkmaskinen som skal komprimere sporene vil også være støyende, men denne arbeidsoperasjonen er planlagt til dagtid. 

Ellers vil det generelt være mye anleggsstøy på grunn av det høye aktivitetsnivået, særlig i starten av arbeidsperioden.

Kjøring og lossing av godstog vil skje i en mer konsentrert tidsperiode enn til vanlig - mellom kl. 21 og 04.30 i perioden 22/11-11/12.

Kontakt ved spørsmål om arbeidet

Prosjektets kontakttelefon for naboer:
Telefon: 941 66 908

Bane NORs kundesenter - mandag-fredag kl. 8-19 og lørdag-søndag/helligdag kl. 9-15:
Telefon: 477 70 098 eller e-post: kundesenter@banenor.no