Byggeprosjektet inviterer til nabomøte 11. mai kl. 17

Bane NOR inviterer våre naboer til informasjonsmøte om byggingen på godsterminalen og av dobbeltsporet mellom Bergen stasjon og Fløen. Møtet blir avholdt på Amalie Skram videregående skole.

Omtrent slik vi det se ut etter ombyggingen på Nygårdstangen godsterminal. Illustrasjon: Bane NOR/COWI

Dato: Onsdag 11. mai
Tid: Kl. 17.00-19.00
Sted: Amalie Skram VGS, Auditoriet i 2.etg.
Adresse:  Lungegårdskaien 40
Påmelding: via skjema, innen mandag 9.5. kl. 16

Program

  • Velkommen og innledning – ved prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Utbygging Portefølje Vest

  • Dagens drift på godsterminalen - ved terminalleder Ove Algrøy

  • Hva vi skal bygge på Nygårdstangen og i Fløen – ved prosjektleder for Nygårdstangen-Bergen-Fløen, Dag Robin Hansen

  • Sorteringsanlegget og støymålinger underveis i byggeperioden – ved rådgiver ytre miljø, Marius Smistad Flagtveit

  • Lokale støytiltak på bygninger langs traseen – ved prosjektleder støytiltak, Mathilde Skeide

  • Aktiviteter i Fløen fremover – ved prosjektleder tunnel, Torstein Standal

Presentasjonene fra møtet vil bli lagt ut i denne nettsaken i etterkant.

- Vel møtt!

Illustrasjon som viser hvordan det vil se ut ved jernbanebroen i Fløen når dobbeltsporet er fullført. lllustrasjon: Bane NOR/COWI