Avtale om støytiltak på plass i Bergen

Bane NOR har inngått avtale med Åsane Byggmesterforretning AS om å gjøre støytiltak på bygninger langs Nygårdstangen godsterminal og det nye dobbeltsporet mellom Bergen og Fløen.

De ansvarlige for avtalen om støytiltak (fra venstre): prosjektleder Jørgen Holm Nielsen og kalkulatør Trygve Johansen i Åsane Byggmesterforretning, prosjektleder Mathilde Skeide, byggeleder Jonas Rosenlund og kontraktsrådgiver Linn Olstad i Bane NOR.

Vil ha godt samarbeid med huseierne langs traseen

- Vi ønsker et godt samarbeid med huseierne, og ser nå veldig frem til å komme i gang med arbeidene, sier prosjektleder Mathilde Skeide i Bane NOR. 

Støytiltak på grunn av nybygging

Bane NOR har fått kartlagt bygninger langs traseen for å vurdere behovet for lokal støyskjerming når de nye jernbanesporene og den ombygde terminalen etter planen settes i drift i 2024.

Reguleringsplanen har bestemmelser om støy fra jernbanen i driftsfasen, det vil si etter at byggeprosjektet er ferdig. Bane NORs rådgiver COWI AS har derfor utarbeidet forslag til støydempende tiltak for eiendommer som vil være støyutsatt etter utbyggingen.

Imidlertid starter Bane NOR med å gjennomføre støytiltakene allerede nå.

- Ved å starte nå vil huseierne også få nytte av støytiltakene i byggeperioden, og det er gunstig for alle parter, sier Mathilde Skeide.

Omfattende utredning og rask gjennomføring

Totalt er 80 bygninger med til sammen 258 enheter utredet. Det antas at det er behov for rundt 35 støytiltak, der noen av eiendommene vil kunne ha flere typer tiltak.

Alle som eier bygninger som er blitt vurdert, kan vente seg en tilbakemelding om resultatet før sommeren.

Gjennomføringen av støytiltakene starter fortløpende, og arbeidet på hver enkelt adresse vil etter planen være påbegynt innen utgangen av 2022.

Entreprenøren er klar til å starte

Åsane Byggmesterforretning er Hordalands største byggmester med 150 medarbeidere som utfører alle typer byggeoppdrag.

- Vi har mulighet til å tilpasse bemanningen til prosjektet slik at arbeidene kan foregå parallelt på flere boliger samtidig, sier Jørgen Holm Nielsen som er prosjektleder hos entreprenøren.

Oppdraget er gjort via rammeavtale. Maksimal kontraktsverdi er estimert til 35 millioner, men totalsummen antas å bli en del lavere enn dette.