Støytiltak på eiendommer langs jernbanetraseen

Bane NOR holder på å kartlegge behovet for lokale støytiltak på eiendommer langs traseen mellom Fløen og Bergen stasjon.

Bane NOR kartlegger eiendommer langs jernbanetraseen fra tunnelåpningene i Fløen til Bergen stasjon. Illustrasjonsfoto: Bane NOR/Ingvild Eikeland

Kartlegging og beskjed i første halvår 2022

Byggeprosjektet kartlegger for tiden behovet for lokale støytiltak på bygninger og uteplasser langs jernbanetraseen fra tunnelåpningene i Fløen og inn til Bergen stasjon.

Til denne kartleggingen benytter vi rådgivningsfirmaet Cowi. Noen av  eiendommene langs traseen er tidligere kartlagt på oppdrag fra oss av firmaet Norconsult.

Alle huseiere vil få brev om resultatet av kartleggingen av sin eiendom i løpet av første halvdel av 2022.

Gjennomføring av tiltak

Bane NOR ønsker å få nødvendige støytiltak på plass så snart som mulig, og vil forhåpentligvis kunne gjennomføre dette i løpet av året.