Søker rådgivere til to kontrakter i vest

Bane NOR Utbygging Vest skal lyse ut to rådgiverkontrakter som gjelder tiltak på Myrdal stasjon, samt kryssingsspor på tre ulike lokasjoner.

Det ble gjennomført et informasjonsmøte 10. oktober 2022. Du finner presentasjonen fra møtet i høyrekolonnen på denne siden.

Myrdal stasjon er et viktig knutepunkt for jernbane og friluftsliv.

Myrdal stasjon

Myrdal stasjon er knutepunkt mellom Bergensbanen og Flåmsbanen. Prosjektet skal legge til rette for sikker og universell utforming og kryssing av sporene samt gi økt regularitet og kapasitet. 

Oppdraget omfatter utarbeidelse av komplett byggeplan for ny sideplattform og planfri kryssing av sporene. Optimalisering og valg av løsninger er en viktig del av oppdraget. Det skal utarbeides komplett anbuds- og arbeidsgrunnlag for arbeidene.

Oppdraget inkludere dessuten oppfølging i byggetiden. Stasjonens beliggenhet på høyfjellet og uten veitilkomst gjør dette til et utfordrende og spennende prosjekt. 

Informasjon om kontrakten:

 • Rådgiverkontrakt - Byggeplan etter NS8401 med honorarbudsjett
 • Konkurranse med forhandling i 1 trinn.
 • Kvalifisering gjennom TransQ

 

 • Tilbudsfrist: planlagt 09.12.2022
 • Forventet tildeling januar 2023
 • Forventet byggestart mars 2024

Kryssingsspor Bergensbanen

Dette oppdraget vil bestå av tre delprosjekter som er del av effektpakken Kombitransport:

 • Dale kryssingsspor
 • Veme kryssingsspor
 • Sandermosen kryssingsspor

Denne effektpakken innebærer infrastrukturtiltak som bidrar til å øke andelen gods på bane. Dette gjøres ved å legge til rette for fremføring av lengre godstog mellom Oslo og Bergen. For å kunne fremføre flere lengre tog må det etableres flere gode kryssingsmuligheter.

Delprosjektene i dette oppdraget er lokalisert på tre ulike steder i landet og på to ulike banestrekninger.

Informasjon om kontrakten

 • Rådgiverkontrakt – Teknisk Hovedplan og Teknisk Detaljplan inkl. reguleringsplan etter NS8402 med honorarbudsjett
 • Konkurranse med forhandling i 2 trinn.

 

 • Tilbudsfrist: planlagt 06.01.2023
 • Forventet tildeling februar 2023
 • Forventet leveranser november 2023 og november 2024

Spørsmål?

Kontakt Anne Siri Røthe:
anne.siri.rothe@banenor.no
Tel. 95291681