Grunnundersøkelser på Dale

Bane NOR skal gjøre grunnundersøkelser ved Dale stasjon i ukene som kommer. Årsaken er oppstart av planleggingen av forlengelse av kryssingssporet ved stasjonen. Grunnundersøkelsene vil medføre noe støy.

Jernbanen går gjennom vakkert landskap ved Dale. Foto: Bane NOR

- De som bor og jobber i området vil nok merke at vi er der, men det vil ikke bli til spesielt stor ulempe, sier prosjektleder Mari Bruvik Nieuwenhuizen.
- Vi skal bare jobbe en begrenset tid på hvert enkelt borepunkt, så støyen vil flytte seg etter hvert som vi bytter plass.

Grunnboringene skal etter planen starte opp 17. oktober, og kommer antagelig til å vare frem til 30. oktober. De vil finne sted langs sporet, både i og utenfor selve sporområdet. Derfor vil deler av arbeidene måtte skje om natten, sier Nieuwenhuizen.

- Det går mange tog gjennom Dale på dag- og kveldstid, derfor må vi dessverre også jobbe om natten i helgene, når vi har mulighet til å få jobbe i fred. Vi kommer til å varsle de nærmeste naboene, slik at de vet om hva som skal skje.

Mer gods på bane

Årsaken til at Bane NOR skal gjøre grunnundersøkelser nå er at kryssingssporet ved Dale stasjon skal forlenges, og jobben med å finne ut i hvilken retning det skal forlenges begynner nå. Dette er del av en større plan for å legge til rette for lengre godstog på Bergensbanen. I dag er ikke alle kryssingssporene lange nok til at de kan brukes av 640 meter lange godstog. Målet er at det skal være mulig å ta i bruk lengre godstog senest i 2033.

- Det er fremdeles lenge til selve byggingen skal begynne, men det er viktig å gjøre grunnundersøkelser på et tidlig stadie i prosjektet, sier prosjektlederen.
- Hvis vi har bedre kunnskap om grunnforholdene i området, reduserer vi risikoen for forsinkelser og økte kostnader i prosjektet når byggingen begynner.

Det er et uttalt mål å flytte mer av godstransporten i Norge fra vei til bane, og Bergensbanen er en strekning som har stort potensial for vekst i andelen gods. Men strekningen er tungt trafikkert, og derfor er det nødvendig å forlenge eksisterende kryssingsspor for å styrke kapasiteten.

- Mer gods på bane gir reduserte kostnader for næringslivet, og bedre krysningspunkter gir hele banen bedre kapasitet, så dette er et prosjekt som styrker jernbanen og bidrar til å gjøre norsk transportsektor mer bærekraftig, avslutter Mari Bruvik Nieuwenhuizen.