Grunnboringer på Veme

Bane NOR skal gjøre grunnundersøkelser på Veme i ukene som kommer. Dette er en del av arbeidene som skal legge til rette for lengre godstog på Bergensbanen.

En slik borerigg skal brukes til å utføre grunnboringer på Veme. Her i aksjon på E6 i Trøndelag. Foto: Rambøll

- Det er viktig for oss å vite så mye som mulig om forholdene i områder der vi skal jobbe, sier prosjektleder Mari Bruvik Nieuwenhuizen.
- Hvis vi har god informasjon om grunnforhold, så vil også planleggingen bli mye bedre.

Planleggingen hun snakker om er knyttet til arbeidet med å øke kapasiteten for godstransport på Bergensbanen. Det skal bli mulig å kjøre 640 meter lange godstog mellom Oslo og Bergen, og da er det nødvendig å forlenge enkelte kryssingsspor. Dagens kryssingsspor på Veme er bare 330 meter langt.

- Denne oppgraderingen hjelper oss å nå målet om mer gods på bane, sier Nieuwenhuizen.
- Dette er et av flere sentrale grep for å skape en mer bærekraftig transportsektor, både når det gjelder utslipp av klimagasser og samfunnsøkonomisk nytte.

Blir støy

Grunnundersøkelsene som skal skje på Veme skal gjøres med en geoteknisk borerigg. Dette vil innebære støy, og naboer til borepunktene vil bli berørt.

- Vi tar kontakt med de som bor nære borepunktene, sier Nieuwenhuizen.
- Det ser ut til at vi må gjennomføre noen boringer om natten, når det ikke går tog, og det er selvfølgelig ekstra plagsomt. Heldigvis bruker ikke boreriggen lang tid på hvert punkt, slik at ulempen blir litt mindre.

Etter planen skal grunnundersøkelsene begynne i uke 44, og vil vare i 7 uker. På denne tiden skal det tas i alt 31 grunnprøver. Dette er nødvendig for å avdekke spesielle grunnforhold, som for eksempel forekomster av kvikkleire. Resultatene vil også gjøres tilgjengelig for kommune, fylke og andre offentlige myndigheter, som kan bruke dem som underlag i andre prosjekter.

Langt igjen til bygging

Planleggingen av forlengelse av kryssingssporet på Veme er helt i oppstarten, og det er fremdeles lenge til hovedarbeidene begynner. I 2023 skal Bane NOR legge en plan for arbeidene, og i 2024 skal det utarbeides en reguleringsplan som skal behandles i Ringerike kommune, forteller prosjektlederen.

- Vi ser for oss at reguleringsplanen kan legges ut til offentlig høring i begynnelsen av 2025. Før den tid skal innbyggerne i området også få informasjon om hva vi planlegger. Akkurat nå fokuserer vi på å hente inn informasjon, slik at planleggingen blir god, sier Mari Bruvik Nieuwenhuizen.

Dagens kryssingsspor er 330 meter, og skal forlenges til å kunne brukes av 640 meter lange godstog. Foto: Bane NOR